शैक्षिक सत्र २०२०/२०२१ मा रूसी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्नका लागि विदेशी नागरिकहरूको भर्ती सम्बन्धी जानकारी।

28th June,2020

   आदरणीय आवेदकहरु! छनौटको प्रक्रिया मुताबिक, अन्तर्वार्ताको कार्यक्रम मिति ०१-०७-२०२० मा बिहान ९:३० बजेदेखि काठमाडौंस्थित आरसीएससीमा आयोजना गरिएको छ।

अन्तर्वार्ता दुई ढाँचामा हुनेछ:

- व्यक्तिगत-रुपमा: प्राथमिकताको क्रममा प्रवेश; ⠀

- अनलाइन: Skype को  rcscnepal मार्फत

छनौट मापदण्ड: ⠀

- मुख्य विषयहरूमा प्राप्त लव्धाङ्क अद्ध्यन ;

 - उपलव्ध चारित्रिक तथा अतिरिक्त विषयहरुका प्रमाणपत्रहरुको अद्ध्यन;

थप जानकारी:

"रूसी विश्वविद्यालयसम्बन्धि सन्दर्भ जानकारी सामग्री":  http://rs.gov.ru/ru/activities/10/projects/2180

"रूसी एसटीआरको सन्दर्भ जानकारी सामग्री":  http://rs.gov.ru/ru/activities/10/projects/2460