कोटा अन्तर्गत  रूसी संघमा अध्ययन गर्नाका लागि विदेशी नागरिकको छनौट।

15th January,2020

८ अक्टोबर, २०१३ मा  रूसी संघको सरकारको  "रूसी संघमा विदेशी नागरिक र राज्यविहीन व्यक्तिको लागि शिक्षाको कोटा स्थापना गर्दा" नामक नम्बर १९ को  डिक्री (पारित निर्णय) स्थापित भएपश्चात यसैलाई आधार बनाई रसियाको शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालय र रोस-सात्रुद्निछेस्त्भाले  विदेशमा बस्ने स्वदेशीहरू लगायतका विदेशी नागरिक र राज्यविहीन व्यक्तिको छनौट गर्ने प्रक्रियाको बारेमा अगावै सूचित गर्ने गर्दछ।

 विदेशी नागरिक र राज्यविहीन व्यक्ति (यस पछि विदेशी नागरिक भनेर चिनिन्छ) रूसी संघको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र डिसेम्बर २९ ,२०१२ को  "रुसी संघमा शिक्षाको बारेमा संघीय कानून नम्बर २७३-फे. का." (यसपछि-  शिक्षाको बारेमा कानून), अनुसार रूसी संघमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने हकदार रहन्छ।  

विदेशी नागरिकलाई माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा र संघीय बजेटको बजेट विनियोजनको खर्चमा अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षाको अधिकार, रूसी संघको संघीय संस्थाको बजेट वा रूसी संघको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुसारको स्थानीय बजेट, संघीय कानून वा रूसी संघको सरकारले रूसी संघमा अद्ध्ययनका लागि स्थापना गरेको विदेशी नागरिकको लागि कोटा  (यसपछि  - कोटा), साथै व्यक्तिको खर्चमा र भुक्तानी गरिएको शैक्षिक सेवाहरूको प्रावधानको लागि भएका सम्झौताहरू अनुसार रुसी संघमा विदेशी व्यक्तिहरू अद्ध्ययन गर्न सक्दछन।

कोटाको दायराभित्र रूसी संघमा अध्ययन गर्न विदेशी नागरिकहरूको छनोट गर्ने प्रक्रिया र उनीहरुका लागि आवश्यक पर्ने औपचारीकताहरू सन् २०१४,  जुलाई २८ देखि   रूसको शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयको आदेश नम्बर ८४४ द्वारा निर्धारित बूँदा  “रूसी संघको सरकारले स्थापना गरेको कोटाभित्र प्रशिक्षणका लागि विदेशी नागरिक र राज्यविहीन व्यक्तिहरूको छनौट गर्ने प्रक्रियाको अनुमोदन भएपछि रूसी संघमा विदेशी नागरिक र राज्यविहीन व्यक्तिको शिक्षामा " (यस पछि “चयन- प्रक्रिया”वा छनौट भनिन्छ), अनुसार  निर्दिष्ट चयन- प्रक्रियाले छनौट प्रक्रियाको अवधीलाई नियन्त्रण गर्दछ।

हामी सम्पूर्ण आवेदकहरुलाई  प्रदत्त  कोटाभित्र रूसी संघमा प्रशिक्षणको लागि छनौट प्रक्रियाको सबै औपचारिकताका  साथसाथ रूसी शिक्षा मन्त्रालय र रोस ओबरनादजोरको वेबसाइटमा, इन्टरनेट मार्फत अन्य सिफारिशहरू, (शिक्षा वा अन्य क्षेत्रमा प्राप्त योग्यताका विविध  प्रमाण पत्रहरु तथा मूल्य मान्यता बोकेका स्वदेशी विदेशी कागजातहरु) संलग्न गरी आफूलाई परिचित गर्ने अवसरतिर पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

 

यसका साथै हामी तपाईंलाई इलेक्ट्रोनिक प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक सम्पूर्ण  कागजात संकलन  गर्न सकिने सम्भावनाका बारे पनि जानकारी गराउछौं।

यसै सन्दर्भमा जनवरी २०, २०२० देखि, रूसी संघको सरकारद्वारा प्रदत्त  कोटा  अन्तर्गत रुसमा अध्ययन गर्न चाहने विदेशीहरु , विदेशमा स्थायी रुपले बस्दै आएका स्वदेशी नागरिकहरू तथा राज्यविहीन व्यक्तिको लागि २०२०/२०२१  शैक्षिक वर्षको लागि आवेदन दर्ता विद्युतीय प्रणालीमा खुला गरिएको छ।

शैक्षिक वर्ष २०२०/२०२१ का लागि  रूसी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न इच्छुक विदेशी नागरिकहरूलाई  भर्ती सम्बन्धी सूचना।

२०२०/२०२१  शैक्षिक वर्षको लागि विद्द्यार्थी छनौट प्रक्रियाको  घोषणा गरिएको छ!

 
 महत्वपूर्ण! दर्ता पोर्टल www.edu.rs.gov.ru  मात्रै आवेदन दर्ताका लागि आधिकारिक पोर्टल  हुनेछ।

रूसी संघमा शिक्षाका लागि कोटा अन्तर्गत  उम्मेदवारहरूको छनौट सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य समूहको पहिलो बैठक फेब्रुअरी ११ २०२० मा हुनेछ।

पहिलो चरणको अन्तिम छनौट प्रक्रियाका गतिविधिहरु (नेपालको हकमा) अप्रिल २७ देखि मे ७, २०२० भित्र समाप्त गरिने आयोजना रहेको छ।

उम्मेदवारहरूको ध्यानका लागि: २०२०/२०२१  शैक्षिक वर्षको लागि परेका आवेदनहरु माथि कार्यवाही वा विचार विमर्श अप्रिल  २७, २०२० सम्म मात्रै गरिनेछ।

अप्रिल २७, २०२०  भन्दा पछि परेका आवेदनहरु माथि कुनै कार्यवाही हुने छैन।

छनौट प्रक्रियाको अन्तिम गतिविधि अन्तर्वार्ताका रूपमा हुनेछ र यो रुसी विज्ञान तथा संस्कृति केन्द्र काठमाडौँ मा ३० अप्रिल २०२० का दिन बिहान ९.३० देखि शुरु हुनेछ।

 छनौट मापदण्ड:-

-संलग्न आवश्यक कागजातहरूको  पूर्णता;

-उपलव्ध गराइएका आवेदकका विशेषता तथा अन्य सहयोगी कागजतहरु;

-लब्धाङ्क;