रुसी विज्ञान तथा संस्कृति केन्द्र (आर सी एस सी) १९७९ मा स्थापित भएको थियो। आरसीएससीले विज्ञान र संस्कृति र शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग र सहयोगी सहकार्यको माध्यमबाट रूस र नेपालबीचको सम्बन्धलाई प्रबर्धन गर्न एक पुलको रूपमा काम गर्दछ।