रूसी विज्ञान तथा सांस्कृतिक केन्द्र, काठमाडौं, नेपाल

प्रतिनिधि कार्यालयको बारेमा

काठमाण्डौंको रूसी केन्द्र केन्द्र र संस्कृति (आरसीएससी) 1997 मा स्थापित भएको थियो। यो अब राष्ट्रमंडल ओलम्पिक अफ फाइनलभ्युट अफ द म्याच फेडरल एजेन्सी को प्रतिनिधि विंग, विदेशमा रहने देश र अन्तरराष्ट्रीय मानवअधि0 थप पढ्नुहोस्