रूसी सदन काठमाण्डौं,  नेपाल

प्रतिनिधि कार्यालयको बारेमा

रूसी विज्ञान तथा संस्कृति  केन्द्र (आरसीएससी) १९७९ मा स्थापित भएको थियो।  आरसीएससीले विज्ञान र संस्कृति र शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग र सहयोगी सहकार्यको माध्यमबाट रूस र नेपालबीचको सम्बन्धलाई मानिसहरूला0 थप पढ्नुहोस्