रूसी भाषाको अध्यन, रूसी सेन्टरमा

23rd September,2018

हरेक अंग्रेजी महिनाको दोस्रो हप्ताबाट नयाँ रूसी भाषाको  कक्षा सुरू हुन्छ ।

अग्रिम बुकिङ खुल्ला छ ।

संपर्क : शुसिल सिग्देल, 

टिलिफोन : ०१-४४१६६५०, ४४१५४५३